Kalender oriënteringsdagen

Op dit moment zijn er geen nieuwe data beschikbaar voor een volgende cursus toekomstoriëntering.

Praktische informatie over de oriënteringsdagen:

- De cursus gaat door in het Frans.
- Wij vragen aan de deelnemers om zich drie volledige dagen vrij te maken aangezien de cursus een logisch en samenhangend geheel vormt.
- De cursusdagen vinden plaats tussen 9:30 - 16:00 uur.
- Tijdens de pauze wordt er een simpele maaltijd voorzien.

Inschrijvingen:

Via mail naar ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be. Gelieve dan wel duidelijk naam, voornaam en telefoonnummer te vermelden.

Telefonisch op 02/502.11.40 en informeren bij Ellen De Leener.

Deelnemers die zich liever zelf komen inschrijven, zijn welkom elke donderdag tussen 13u30 en 16u in onze lokalen (Oppemstraat 54 te 1000 Bxl). Onze socio-juridische permanentie
vindt op dat moment plaats, dus de betrokkene moet dan wel heel duidelijk melden dat het om een inschrijving gaat voor de cursus Toekomstoriëntering.

Na inschrijving worden alle deelnemers persoonlijk gecontacteerd door Ellen. Gelieve dus aan de betrokkenen mee te delen dat ze een telefoontje kunnen verwachten.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.