Witboek over medische regularisatie

We onderschrijven mee de bevindingen in het Witboek over medische regularisatie dat vandaag werd voorgesteld. Regularisatieaanvragen van ernstig zieken worden steeds vaker geweigerd met schrijnende situaties tot gevolg. Het Witboek doet daarom een hele reeks aanbevelingen om dit te verbeteren.

Het witboek is te raadplegen op de website van Dokters Van De Wereld.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.