Persbericht: Over gelijkheid onderhandel je niet

De sector Samenlevingsopbouw maakt zich zorgen over de actuele beeldvorming over wat de ‘vluchtelingencrisis’ genoemd wordt. En eigenlijk een opvangcrisis is.
De fundamentele afspraken die opgenomen zijn in de conventie van Geneve staan onder druk. Verschillende stemmen gaan op om de toegang tot sociale rechten van vluchtelingen te beperken of vertragen. Samenlevingsopbouw waarschuwt vandaag voor een samenleving waarin bepaalde groepen meer plichten en minder rechten hebben dan anderen. Op korte termijn is dit politiek scoren, maar dit zal uiteindelijk alleen armoede in de kaart spelen.

Besmettelijk enthousiasme

Het zogenaamde Ebola-collectief is regelmatig terug te vinden in korte nieuwsberichten door de opeenvolgende opmerkelijke acties in Brussel, waarvan de blokkades van de Wetstraat nog wel het meeste opzien baren. Alexis Andries werkt voor Pigment vzw, een Brusselse vereniging waar armen het woord nemen, en ondersteunt deze groep mensen zonder wettig verblijf uit landen die zijn getroffen door de Ebola-epidemie in hun vraag naar bescherming.

Ga je mee op Voyaach?

De Belgische overheid biedt de voorbije twee jaar aan families zonder wettig verblijf uitsluitend opvang ter voorbereiding van hun terugkeer. Sinds de opening van het Open Terugkeercentrum werden we nog nooit zo vaak geconfronteerd met families die letterlijk op straat staan. Om die reden hebben we beslist om in ons huis ´Voyaach´ ook een crisiswoning in te richten voor een familie in nood. Daarvoor hebben we wel uw financiële steun nodig. Met een kleine maandelijkse storting van voldoende mensen kunnen we een groot verschil maken voor sommige mensen. Eenmalige stortingen ook welkom!

Vacature Administratief Medewerk(st)er - GESCO

Samenlevingsopbouw Brussel zoekt een administratief medewerker (M/V) ter ondersteuning van haar project Meeting. Het gaat om een Gesco-statuut vervangingscontract met onmiddellijke indiensttreding.

Socio-juridische permanentie nu op donderdag

Vanaf 2 april 2015 zal onze socio-juridische permanentie niet meer plaatsvinden op woensdag, maar op donderdag tussen 13:30 - 16:30.

Meer info over de permanentie vindt u steeds hier.

Pagina's

Abonneer op Meeting RSS

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.